Milujeme katolíkov, ale odsudzujeme katolicizmus

O službe Richarda Bennett-a

Služba Richarda Benneta s názvom Berean Beacon (Maják Bereanov) je predovšetkým evanjelizačná, propagujúca evanjelium Ježiša Krista. Služba kladie špeciálny dôraz na evanjelizáciu a obrátenie katolíkov. Ďalším hlavným zameraním je informovať kresťanov o katolicizme pomocou Skype vysielaní, distribúciou literatúry, CD a DVD. Richard a jeho niekoľko dobrovoľníkov skrze vieru skladajú svoju nádej v Pána a vzhliadajú k nemu pre zabezpečenie svojich potrieb v týchto ťažkých časoch.

Dnes veľa katolíkov nevie, čo je oficiálne rímskokatolícke učenie alebo čo znamená byť katolíkom. Vzhľadom na to mnohí nevedia, že medzi Bibliou a katolíckou vierou existuje nespočetné množstvo rozporov. Tento web je navrhnutý tak, aby vám pomohol porozumieť oficiálnemu katolíckemu učeniu a pravde Svätého písma. Každý dobrý katolík sa chce v tomto súčasnom živote páčiť Bohu, a keď sa život na zemi skončí, dúfa, že s ním bude žiť navždy. Toto je ušľachtilý cieľ založený na vašom osobnom presvedčení o Bohu a o tom, ako sa ho pokúšate poznať. Vznešené úmysly a osobné presvedčenie o Bohu však nezaručujú výsledky ani nezaručujú večný život. Túžim po tom, aby ste urobili to, čo mnohí z vás ako katolíci predtým: Uistite sa, že vaše presvedčenie je pevne podložené Bibliou.