Služba Berean Beacon je predovšetkým evanjelizačná a propaguje evanjelium Ježiša Krista. Ministerstvo dôrazne kladie dôraz na evanjelizáciu a obrátenie rímskokatolíkov. Druhým veľkým záujmom ministerstva je vzdelávať evanjelických kresťanov o katolicizme prostredníctvom našich materiálov, ktoré poskytujeme na internete. Ministerstvo je vedené štábom riaditeľov. Predseda Richard Bennett, pastor William Mencarrow, Greg Bentley, Stuart Quint a Richard Wozniak. Všetci naši riaditelia sú bývalí rímskokatolíci, ktorých zachránila iba viera.

Prácu tejto služby vykonávajú oddaní dobrovoľníci, ktorí sa spoliehajú na Pána prostredníctvom viery a my sa tešíme, že v týchto ťažkých dňoch splní potreby. Každý dar je uznávaný a vďačne oceňovaný. Berean Beacon je biblická a zakladajúca organizácia, ktorej jediným účelom je propagácia biblického kresťanstva. Keďže je služba Internal Revenue Service uznaná ako organizácia oslobodená od dane podľa paragrafu 501 písm. C) bodu 3 kódexu vnútorných výnosov, všetky dary od ministerstva Berean Beacon sú daňovo uznateľné v celom rozsahu zákona.